Treci la conținutul principal

Termeni și condiții

Platforma este în proprietatea ARIDA CULTUS SRL. Accesarea platformei www.aridacultus.com , indiferent de scopul utilizatorului ( totalitatea acțiunilor și serviciilor disponibile pe platformă, oferite de ARIDA CULTUS SRL ori partenerii lor) atrage în mod nemijlocit consimțământul cu privire la termenii și condițiile prezente.

SECURITATE

Accesarea platformei http://www.aridacultus.com se poate efectua doar de persoane cu capacitatea deplină de exercițiu, implicit persoanele cu varsta de peste 18 ani, care le sunt atribuite drepturi și obligații, prin acte juridice. Activarea Javascript și Cookies în motorul de căutare este necesară pentru folosirea platformei www.aridacultus.com . În conformitate cu standardele actuale, transferul datelor personale se efectuează în baza protocoalelor de securitate.
Protocolul de securitate inserat de www.aridacultus.com are scopul de a proteja datele expediate de asigurare a utilizatorului, însă ARIDA CULTUS SRL nu este garantată securitatea datelor expediate. Deși ARIDA CULTUS SRL folosește metode sigure de accesare a platformei, nu poate garanta împotriva eventualelor infracțiuni cibernetice. Utilizarea fără autorizație a informațiilor existente pe platformă și posibilele daune subsecvente nu sunt responsabilitatea ARIDA CULTUS SRL. Daunele suferite în urma instrainării datelor care permit accesul pe platformă nu sunt responsabilitatea ARIDA CULTUS SRL, utilizatorul este responsabil integral pentru lipsa de confidențialitate cu privire la e-mail și parolă. Încetarea folosirii serviciilor puse la dispoziția utilizatorilor pe platformă pot fi încheiate în orice moment online.

ARIDA CULTUS SRL atribuie drepturile de autor cu privire la întregul conținut existent pe platformă, încălcarea acestor drepturi atrage cu sine sancțiunile legii nr.8/1996. În conformitate cu legea în vigoare, în situația în care pe platformă se regăsește conținutul neacoperit de drepturi de autor, aceasta aparține persoane determinate individual. Serviciile puse la dispoziția utilizatorului pe platformă, de înregistrare și logo-ul sunt înregistrate la oficiul comerțului către ARIDA CULTUS SRL ( inclusiv ale societăților asociate), cu numărul de înregistrare (nr de înregistrare). Folosirea fără autorizație societăților ARIDA CULTUS SRL infracțiune și se pedepsește în condițiile Legii 84/1998 ( sesizarea se va face la adresa de e-mail contact@aridacultus.com). Odată cu intrarea pe platformă, utilizatorul consimte la prelucrarea datelor cu caracter personal către www.aridacultus.com în conformitate cu prezenții termeni și a legislației aplicabile.

ARIDA CULTUS SRL nu poate asigura urmatoarele:

Punerea continuă, sigură în termen ori fără posibile erori a serviciului la dispoziția oricărui utilizator, însă posibilă eroare va fi remediată în timp cât mai scurt.
Cu toate că ARIDA CULTUS srl face toate demersurile necesare pentru asigurarea platformei, aceasta nu este culpabilă în eventualitatea existenței unor virusuri ori elemente nesigure pentru utilizatori.
În cazul unor pierderi sau daune suferite ca urmare a download-ului de conținut existent pe platformă, utilizatorul nu se poate îndrepta pentru eventuale despăgubiri împotriva ARIDA CULTUS SRL, acesta fiind singurul responsabil pentru astfel de acțiuni.

UTILIZATORUL ARE LA CUNOȘTINȚĂ CĂ:

Detaliile cu privire la asociații arida cultus srl sunt încărcate pe platformă directă de aceștia ori sunt obținute din acțiunile făcute publice.
Conținutului încărcat pe platformă îi pot fi aduse modificări fără înștiințare premergătoare, asociații ARIDA CULTUS srl având posibilitatea efectuării modificării cu privire la serviciile oferite, existând o posibilă diferență de timp până la actualizare.
ARIDA CULTUS srl nu asumă responsabilitatea cu privire la acuratețea informațiilor aflate pe platformă, deși se caută estimarea exactă. Având în vedere faptul că există servicii pe platformă nu pot fi privite ca o ofertă de preferință sau în străinătate de instrumente, utilizatorul nu poate privi acestea ca fiind oferte din partea companiei ARIDA CULTUS srl.

Drepturile utilizatorului

Disponibilitatea platformei www.aridacultus.com cu titlu gratuit.
Dreptul de a fi actualizat cu privire la serviciile ARIDA CULTUS srl prin platforma http://www.aridacultus.com , în măsura în care acesta solicită.

Obligațiile utilizatorilor

Folosirea serviciilor platformei în scopurile destinate acestora și în condițiile legislației aplicabile.
Folosirea serviciilor platformei fără distribuirea de conținut neconform cu prevederile legale ori eticile morale.
Nu va aduce atingere servicii dobândite în urma accesării platformei( în această categorie intra inclusiv copierea, distribuirea neconformă, elaborarea de conținut derivat și toată această sferă).
Nu practică operațiuni infracționale bune de legi în vigoare cu privire la frauda cibernetică și toată sfera subsecventă.

Orice tentativă, materializată sau nu de încălcare a securității sistemelor ori a rețelelor informatice aduce urmări de natură penală, astfel ARIDA CULTUS srl va înainta respectivele ilegalități către autoritățile competente, care în temeiul legii aplicabile vor aplica sancțiuni. Utilizatorul este singur, responsabil în situația în care nu respectă (intenționat sau neintenționat) termenele și condițiile de folosire a platformei, iar ca urmare a nerespectării acestora suferă vreun prejudiciu în legătură cu serviciile oferite pe platformă. În sensul celor mai sus precizate arida cultus srl este exonerata de posibilități de acțiuni îndreptate împotriva către utilizatorul ori terțe persoane.


Actualizarea termenilor și condițiilor


Actualizarea prezentelor termene și condiții se poate face ocazional, iar utilizatorii vor fi informații despre acest aspect prin adresa web www.aridacultus.com . Prin utilizarea platformei a posteriori modificări termenilor și condițiilor utilizatorului acceptă actualizările făcute la acestea.