Skip to main content

Terms and Conditions

Platforma este în proprietatea ARIDA CULTUS SRL. Accesarea platformei www.aridacultus.com , indiferent de scopul utilizatorului ( totalitatea acțiunilor și serviciilor disponibile pe platformă, oferite de ARIDA CULTUS SRL ori partenerii acesteia) atrage în mod nemijlocit consimțământul cu privire la termenii și condițiile prezente.

SECURITATE

Accesarea platformei http://www.aridacultus.com se poate efectua doar de către persoanele cu capacitate deplină de exercițiu, implicit persoanele cu varsta de peste 18 ani, cărora le sunt atribuite drepturi și obligații, prin acte juridice. Activarea Javascript și Cookies în motorul de căutare este necesară pentru folosirea platforme www.aridacultus.com . În conformitate cu standardele actuale, transferul datelor personale se efectuează în baza protocoalelor de securitate.
Protocolul de securitate inserat de www.aridacultus.com are scopul de a asigura protecția datelor expediate de utilizator, însă ARIDA CULTUS SRL nu este garantat securității datelor expediate. Deși ARIDA CULTUS SRL folosește metode sigure de accesare a platformei, nu poate garanta împotriva eventualelor infracțiuni cibernetice. Utilizarea fără autorizație a informațiilor existente pe platformă și posibilele daune subsecvente nu sunt responsabilitatea ARIDA CULTUS SRL. Daunele suferite în urma instrainarii datelor care permit accesul pe platformă nu sunt responsabilitatea ARIDA CULTUS SRL, utilizatorul este integral responsabil pentru lipsa de confidențialitate cu privire la e-mail și parolă. Încetarea folosirii serviciilor puse la dispoziția utilizatorului pe platformă pot fi încheiate în orice moment online.

ARIDA CULTUS SRL își atribuie drepturile de autor cu privire la întregul conținut existent pe platformă, încălcarea acestor drepturi atrage cu sine sancțiunile prevăzute de Legea nr.8/1996. În conformitate cu legea în vigoare, în situația în care pe platformă se regăsește conținut neacoperit de drepturile de autor, acesta aparține persoanelor determinate individual. Serviciile puse la dispoziția utilizatorului pe platformă, denumirea și logo-ul sunt mărci înregistrate la oficiul comerțului de către ARIDA CULTUS SRL ( inclusiv ale societăților asociate), cu numărul de înregistrare(nr de înregistrare). Folosirea fără autorizația societății ARIDA CULTUS SRL reprezintă infracțiune și se pedepsește în condițiile Legii 84/1998 ( sesizarea se va face la adresa de e-mail contact@aridacultus.com). Odată cu intrarea pe platformă , utilizatorul consimte la prelucrarea datelor cu caracter personal de către www.aridacultus.com în conformitate cu prezenții termeni și a legislației aplicabile.

ARIDA CULTUS SRL nu poate asigura urmatoarele:

Punerea continuă, sigură în termen ori fără posibile erori a serviciului la dispoziția utilizatorului,însă orice posibilă eroare va fi remediată în timp cât mai scurt.
Cu toate că ARIDA CULTUS srl face toate demersurile necesare pentru asigurarea platformei, aceasta nu este culpabilă în eventualitatea existenței unor viruși ori elemente nesigure pentru utilizatori.
În cazul unor pierderi sau daune suferite ca urmare a download-ului de conținut existent pe platformă, utilizatorul nu se poate îndrepta pentru eventuale despăgubiri împotriva ARIDA CULTUS SRL , acesta singur fiind responsabil pentru astfel de acțiuni.

UTILIZATORUL ARE LA CUNOȘTINȚĂ CĂ:

Detaliile cu privire la asociații arida cultus srl sunt încărcate pe platformă direct de aceștia ori sunt obținute din actele făcute publice.
Conținutului încărcat pe platformă îi pot fi aduse modificări fără înștiințare premergătoare, asociații ARIDA CULTUS srl având posibilitatea efectuării de modificări cu privire la serviciile oferite, existând o posibilă diferență de timp până la actualizare.
ARIDA CULTUS srl nu își asumă responsabilitatea cu privire la acuratețea informațiile aflate pe platformă, deși se încearcă estimarea exactă. Având în vedere faptul că serviciile existente pe platformă nu pot fi privite ca o ofertă de achiziționare sau înstrăinare de instrumente, utilizatorul nu poate privi acestea ca fiind oferte din partea companiei ARIDA CULTUS srl.

Drepturile utilizatorului

Disponibilitatea platformei www.aridacultus.com cu titlu gratuit.
Dreptul de a fi actualizat cu privire la serviciile ARIDA CULTUS srl prin platforma http://www.aridacultus.com ,în măsura în care acesta solicită.

Obligațiile utilizatorului

Folosirea serviciilor platformei în scopurile destinate acestora și în condițiile legislației aplicabile.
Folosirea serviciilor platformei fără distribuirea de conținut neconform cu prevederile legale ori eticile morale.
Nu va aduce atingere serviciilor dobândite în urma accesării platformei( în această categorie intră inclusiv copierea, distribuirea neconformă, elaborarea de conținut derivat, și toată această sferă).
Nu practică operațiuni infracționale prevăzute de legile în vigoare cu privire la frauda cibernetica și toată sfera subsecventă.

Orice tentativă, materializată sau nu de încălcare a securității sistemelor ori a rețelelor informatice aduce urmări de natură penală, astfel ARIDA CULTUS srl va înainta respectivele ilegalități către autoritățile competente, care în temeiul legii aplicabile vor aplica sancțiuni. Utilizatorul este singur, responsabil în situația în care nu respectă (intenționat sau neintenționat) termenele și condițiile de folosire a platformei, iar ca urmare a nerespectării acestora suferă vreun prejudiciu în legătură cu serviciile oferite pe platformă. În sensul celor mai sus precizare arida cultus srl este exonerata de posibilele acțiuni îndreptate împotriva acesteia de către utilizator ori terțe persoane.


Actualizarea termenilor și condițiilor


Actualizarea prezentelor termene și condiții se poate face ocazional, iar utilizatorii vor fi informați cu privire la acest aspect prin adresa web www.aridacultus.com . Prin utilizarea platformei posterior modificării termenilor și condițiilor utilizatorul acceptă actualizările făcute la acestea.